į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Veiklos uždaviniai:

 • puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną;
 • kurti menines programas;
 • plėtoti švietėjišką (edukacinę, pramoginę) veiklą;
 • tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius;
 • remti profesionalaus meno sklaidą.

Veiklos sritys ir funkcijos:

 • sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai;
 • populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius;
 • laiduoja etninės kultūros prieinamumą;
 • organizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą;
 • rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų pasirengimu ir dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose renginiuose;
 • organizuoja pramoginius, edukacinius, etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius ir kitus renginius;
 • organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus;
 • rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
 • kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
 • tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius.

Veikia: 

 • Balninkų romantinio pobūdžio dainų ansamblis "Širdies melodija"