į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Parama » Įstaigos rėmėjai

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems įstaigos ir Balninkų krašto rėmėjams:

Dovilė Rozmanaitė Bružienė (reklaminės medžiagos projektavimas, įstaigos logotipo sukūrimas)
Mantas ir Asta Budrioniai (transporto paslauga, finansinė parama)
Živilė Kvekšienė (finansinė parama)
Šarūnė Katinaitė (fotonuotraukos)

Molėtų r. vartotojų kooperatyvas ir Danutė Liutkevičienė (finansinė parama)

UAB „Alantos agroservisas“ (finansinė parama, gaminama produkcija)

AB „Žemaitijos pienas“ (gaminama produkcija)

IĮ „Gerugnė“ (finansinė parama)

UAB „Dangrama“ (finansinė parama)

Gerda ir Gediminas Bareikiai (finansinė parama)

Vilma ir Mindaugas Bareikiai (finansinė parama)

Ernestas Zavarzinas (finansinė parama)

Tadas Černiauskas (finansinė parama)

Aistė Dervinytė (finansinė parama)

Laima Pacevičienė (vertimo paslauga)  

Irena Pusvaškienė (savanoriškas darbas)

Rūta Katinienė (savanoriškas darbas)

Artūras Bartkevičius (savanoriškas darbas)

Raimondas Bartkevičius (gaminama produkcija)

Danutė Grigienė (eksponatai muziejui)

Eugenija Narušienė (eksponatai muziejui)

Katrė Jakubėnienė (eksponatai muziejui)

Regina Petronytė (eksponatai muziejui)

Kristina ir Sigitas Bratkauskai (finansinė parama)

Almantas Rakauskas (finansinė parama)

UAB "Autoverslo automobiliai" ir Anatolij Šalgunov (finansinė parama)

UAB "Elkontas" ir Romualdas Masonas (finansinė parama)

UAB "Viada" ir Remigijus Grigaliūnas (finansinė parama)

Aušrytė ir Gintaras Žemaičiai (finansinė parama)

Vladas Pusvaškis (finansinė parama)

Niujorko lietuvių Tautos fondas, Gražina ir Saulius Sirusai (finansinė parama)

Molėtų krašto laikraštis "Vilnis" (informacinis rėmėjas)

Albinas Daubaras (finansinė parama)

Rimantas Kazakevičius (finansinė parama)

Mindaugas Augutis (finansinė parama)

Laimutis Grybas (finansinė parama)

Parduotuvė "TECHasas" (prizai loterijai)

Ritonė Šalkauskienė (savanoriška iniciatyva)