į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Projektai

* "Balninkų miestelio 680-ies metų jubiliejus – bendrystės šventė" (2018 m., rėmė LR Žemės ūkio ministerija).

 

* "Vaikų vasaros poilsio dieninė stovykla" (2018 m., rėmė Molėtų rajono savivaldybė).

Stovyklos tikslas – sudaryti galimybes Molėtų krašto vaikams ir jaunimui prasmingai leisti laisvalaikį. 

 

* "Sporto inventoriaus įsigijimas" (2018 m., rėmė Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės).

Projekto tikslas – skatinti jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones aktyviai, sveikai leisti laisvalaikį judant ir važinėjant dviračiais, veiksmingai stiprinti jų sveikatą, fizinę būklę, propaguoti sistemingą važinėjimą dviračiu.

VšĮ ,,Kaimynystės namai", plėsdama savo veiklą sporto ir turizmo srityse bei ieškodama veiksmingų būdų stiprinti žmonių sveikatą, fizinę būklę, įsigijusi 5 universalius dviračius, kiekvieną savaitę organizuoja dviračių žygius sudarytais maršrutais. Vykdydama projektą įstaiga bendradarbiauja su VšĮ „Vidmanto Malakausko kultūrizmo klubu“, kurios prezidentas, treneris V. Malakauskas suteikia dalyviams informaciją apie važinėjimo dviračiais naudą. 

 

* Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajone“ (2017-2019 m., vykdo Molėtų rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais). 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Molėtų rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes. 

Projekto partneris – Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai vykdo Bendruomeninių šeimos namų funkcijas, organizuoja ir koordinuoja paslaugų šeimai teikimą, informuoja besikreipiančias šeimas (asmenis), kurioms reikalinga pagalba, individualiai konsultuoja, teikia informaciją telefonu apie rajone teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas, nukreipia šeimas (asmenis) į tikslines grupes ir į individualias specialisto konsultacijas, organizuoja informacines iniciatyvas. Projekto partneriai: VšĮ Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai“ ir VšĮ "Skudutiškio akademija" teikia pozityvios tėvystės mokymų paslaugas, psichosocialinę pagalbą, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines, vaikų priežiūros bei mediacijos paslaugas.

Per trisdešimt šešis projekto įgyvendinimo mėnesius bus siekiama suteikti kokybiškas, kompleksiškai teikiamas paslaugas  ne mažiau kaip dviems šimtams Molėtų rajono savivaldybės gyventojų.

 

* Vaikų socializacijos projektas vaikų vasaros poilsiui organizuoti "Per meną į prasmingą rytdieną" (2017 m., rėmė Molėtų rajono savivaldybė).

Balninkų krašto vaikai ir jaunimas dalyvavo VšĮ UDC ,,Kaimynystės namai“ organizuotoje vaikų vasaros poilsio stovykloje ,,Per meną į prasmingą rytdieną“. Pagrindinis stovyklos tikslas buvo sukurti erdvę prasmingai, turiningai, meninei, kūrybinei vaikų ir jaunimo veiklai. Stovyklos atidarymas vyko Stiklo muziejuje ir paveikslų galerijoje. Ta proga kraštiečiai Julius Aukštaitis ir Stasys Maslauskas programos dalyviams dovanojo išvyką po Balninkų apylinkių piliakalnius, pasakojo jų garbingą istoriją. Stovyklautojai susipažino su tapybos ant  stiklo menu, dekoravo stiklą, tapė akvarele ir akrilu, kūrė svajonių namo maketą, susipažino su molio plastika bei sukūrė skulptūrą, ekskursijos į Europos parką metu susipažino su moderniu ir šiuolaikišku menu. Vaikų ir jaunimo kūrybinėms veikloms vadovavo muziejininkė Daiva Bartkevičienė, bibliotekininkė Rūta Katinienė, 10-ojo tapybos plenero ,,Baltas vėjas“ dalyviai: tapytoja Monika Maziliauskienė, tapytojas, architektas Mantas Maziliauskas, skulptorius Liutauras Griežlė.

Projektą vainikavo 10-ojo tapybos plenero ,,Baltas vėjas“ dalyvių ir stovyklautojų kūrybos darbų paroda visuomenei bei ugnies šou prie Alaušų ežero.

 

* Projektas "Veikime kartu", kurio tikslas:

Stiprinti bendruomenės centro ir kitų miestelyje veikiančių institucijų bendradarbiavimą, ieškant naujų formų ir būdų, ir sudaryti teorines prielaidas įkurti Universalų daugiafunkcį centrą (UDC) Balninkuose.

Projekto tyrimo ataskaita