į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Projektai

Įstaiga pateikė paraišką projektui pagal Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. 2 prioriteto „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ tikslą „Gerinti vaikų ir jaunimo neformalų ugdymą įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. 

Projekto "Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimas Balninkų seniūnijos bendruomenėse" tikslas skatinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, organizuojant poreikius atitinkančias patrauklias, sveikatą stiprinančias veiklas, plėtojant bendruomeniškumą ir mažinant socialinę atskirtį.

 

Gavus finansavimą planuojama suorganizuoti:

- jogos bei organizmo grūdinimo ir kūno lavinimo užsiėmimus, tam sukūrus tinkamą materialinę bazę (įsigijus lauko treniruoklius ir natūralaus masažo įrenginį);

- sveikatą stiprinančios veiklas, t. y. pėsčiųjų žygis partizanų takais, sveikatingumo diena, sporto šventė.