į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Socialinės globos namai » Socialinės globos kaina


Mokestis už gyvenimą globos namuose nustatomas vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka. Mokėjimo dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Mokama ne daugiau kaip 80% asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą (Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493)
Vadovaujantis 2023 m. balandžio 13 d. VšĮ "Kaimynystės namai" visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu Nr. DS-1 "Dėl Įstaigos socialinės globos kainų tvirtinimo", nuo 2023 m. gegužės 1 d. patvirtinta mėnesio socialinės globos kaina senyvo amžiaus asmeniui - 1340 EUR, senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia ir suaugusiam asmeniui su sunkia negalia - 1400 EUR.