į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Apie mus » Naujienos
Kompleksinės paslaugos šeimai (2019-2020 m.)

Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. Molėtų rajono savivaldybė įgyvendina 08.4.1-ESFA-V-416 veiksmų programos projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje“. Per tris projekto vykdymo metus buvo planuota suteikti nemokamas paslaugas 200 Molėtų rajono gyventojų, kurie patiria krizes ir išgyvena sunkumus savo šeimose, kasdienėje aplinkoje. Galima pasidžiaugti rezultatais, nes šiuo metu paslaugomis jau pasinaudojo 368 asmenys.

Projekto partneriai VšĮ Balninkų „Kaimynystės namai“ ir „Skudutiškio akademija“ sudėtingas situacijas patyrusioms šeimoms siūlo net 16 skirtingo pobūdžio paslaugų. Psichologai, socioedukatoriai, meno terapijos specialistai, atvykstantys iš Vilniaus, Kauno Utenos, siekia padėti šeimoms savarankiškai įveikti sunkumus ir kurti pozityvią šeimos raidą. Paslaugų teikimas koordinuojamas vieno langelio principu. Jeigu šeima jaučia, kad jai reikia pagalbos, pirmas žingsnis - kreiptis į Molėtų bendruomeninius šeimos namus, kurių funkciją atlieka trečiasis projekto partneris Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai. Čia teikiama informacija apie projekte teikiamas paslaugas, nustatomas pagalbos poreikis ir asmuo ar šeima nukreipiami į užsiėmimus grupėse ar  individualias specialistų konsultacijas.

Viena pagrindinių ir didžiausio susidomėjimo sulaukusi teikiama paslauga yra pozityvieji tėvystės mokymai, kuriais siekiama ugdyti tėvystės įgūdžius – tėvams suteikiamos žinios apie tinkamą vaiko elgesio skatinimą, gero pavyzdžio šeimoje svarbą ir aiškų taisyklių nustatymą, siekiant ugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes. Ypač populiarūs buvo mokymai šeimoms, auginančioms paauglius vaikus, tėvystės ir motinystės įgūdžių ugdymo bei tėvų streso valdymo užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 153 dalyviai. Paslaugos buvo teikiamos Molėtuose, Skudutiškyje, Alantos, Inturkės, Joniškio bendruomenių centruose, Inturkės ir Joniškio mokyklose bei Giedraičių gimnazijoje. Pagal projektą minėti mokymai baigti, paskutinės tėvystės ir motinystės įgūdžių grupės užsiėmimai vyks lapkričio mėnesį Molėtų vaikų darželyje/lopšelyje „Saulutė“. Paslaugą gaus šeimos, auginančios 2- 3 metų amžiaus vaikučius, ir susiduriančios su trimečių krizės sunkumais.

Molėtų savivaldybė atliko apklausą ir ištyrė rajono tėvelių poreikius bei pageidavimus. Remiantis apklausos rezultatais, pradėtos teikti naujos paslaugos- individualios konsultacijos tėvams, auginantiems vaikus (neišskiriant jų amžiaus tarpsnio) ir grupinė psichologo terapija paaugliams. Projekte dalyvaujantys tėveliai jau suskubo į konsultacijas spalio mėnesį. Dalyvė mama Jūratė T. pasidalino mintimis apie gautas paslaugas: „Mokymai ir psichologės Ilonos konsultacijos atskleidė man tinkamas priemones, kurios padėjo įveikti vidinį stresą ir suprasti paauglių išgyvenimus bei priimti gyvenimą tokiu, koks jis yra. Tikrai įdėjau pastangų, kad suprasčiau savo paauglį vaiką, bet buvo verta. Dėl vaiko, santykių, šeimos“. Norintieji dalyvauti ir gauti šią paslaugą lapkrityje gali registruotis jau dabar.

Terapijos paaugliams turėtų sudominti ne tik šeimas, bet ir mokyklų pedagogus, psichologus, kadangi ši paslauga reikalinga ir naudinga teikiant pagalbą sunkumus patiriantiems, bandantiems save pažinti ar karjerą planuojantiems paaugliams. Šiuo metu terapija paaugliams grupėje vyksta Molėtų jaunimo erdvėse.

Šeimoms, turinčioms bėdų ar sielvartaujančioms dėl artimo mirties, sužinojus apie sunkią ligą, siūloma specialiai atvykstančios iš Vilniaus psichologės pagalba. Individualiose konsultacijose pagal poreikį aptariamos išgyvenamos problemos, emocinė savijauta. Psichologė garantuoja jūsų informacijos slaptumą, apsilankymai nefiksuojami jokiuose sveikatos dokumentuose.

Gera naujiena- šeimos mentoriaus paslaugos. Mentorius- tai specialistas, gebantis padėti visiems šeimos nariams vienu metu. Tai- „žmogus orkestras“, kuris krizes ar emocines traumas patiriančiai šeimai padeda išsiaiškinti, ko jai šiuo metu labiausiai reikia, kad įveiktų sunkumus. Šeimų sunkumai gali būti įvairūs: pinigų stygius, kreditų skolos, santykių krizės, tėvystės ar motinystės įgūdžių stoka ir pan. Mentoriaus pagalbos tikslas- kad šeima užduotų klausimus ir pati rastų atsakymus, priimtų sprendimus, veiktų ir įsivertintų savo pasiekimus.

Savo savaitgalius šeimos kviečiamos praleisti Skudutiškio akademijoje. Kiekvieną sekmadienį čia vyksta Šeimų sietyno klubinė veikla, jungianti šeimas ir asmenis, kuriems rūpi gyventi geriau, linksmiau ir įdomiau. Tai praktika, kurios metu liudijamos šeimos vertybės ir tradicijos, aktualizuojamos šventės ir papročiai, skatinama kūrybinė raiška. Šeimos sietyne organizuojami pastovūs laisvieji šeimų susitikimai, kurių metu galima bendrauti su svarbiais/žymiais krašto ar šalies žmonėmis, vyksta įvairūs teminiai užsiėmimai, šiuolaikinių rankdarbių terapijos. Dalyvavimas laisvas- ateiti, išeiti, bet smagiausia, kai atvyksta visa šeima.

Jeigu jums aktualios emocinio asmenybės ugdymo paslaugos, galite dalyvauti užsiėmimuose grupėje, kur išmoksite atpažinti savo ir šeimos narių stiprybes, poreikius ir vertybes, įvaldysite emocijų valdymo būdus, išmoksite taikiai spręsti konfliktus šeimoje, kurti ir dirbti kartu. O gal turite poreikį dalyvauti šeimos ekonominių gebėjimų ugdyme? Mokymuose gilinsite savo žinias apie šeimos gerovės poreikių suvokimą, išteklių paieškas, materialinės gerovės kūrimo formas, verslumo sampratą,  šeimos turto ir pajamų valdymą, darbų  planavimą, organizavimą ir pasidalijimą, fizinių sunkumų (liga, neįgalumas) įveikimą, saugų ir sveiką būstą, saugios ir jaukios aplinkos kūrimą.

Ir dar gera žinia tėveliams, kurie augina vaikučius iki 7 metų,- dalyvaujantiems mokymuose, užsiėmimuose, konsultacijose bus teikiama nemokama vaikų priežiūros paslauga. Jau 48 tėveliai ir mamytės pasinaudojo vaikų priežiūros paslauga.

Nemokamos kompleksinės paslaugos asmeniui ar šeimai bus teikiamos iki 2020 m. rugpjūčio mėnesio. Daugiau informacijos ir išankstinė registracija tel. 8 659 75210, el. paštas paslaugosseimaimoletuose@gmail.com
Arba užsukite adresu: Molėtų rajono bendruomeniniai šeimos namai, Smilgų g. 4, Molėtai. Su kiekvieno mėnesio veiklų grafiku galite susipažinti tinklalapyje: moletuvaikai.lt
Janina Siminkevičienė
Molėtų BŠN koordinatorė