į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Vaikų ugdymo grupė "Žiogelis"

Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė „Žiogelis“. Trumpasis pavadinimas – grupė „Žiogelis“.

Įstaigos grupė – neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Veiklos pradžia – 2016 m. rugsėjo 1 d.

Teikiamos paslaugos – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Ugdymo(si) kalba – lietuvių.

Ugdymo(si) forma – dieninė.

Darbo laikas: pirmadienis - penktadienis 8.00 - 14.00.

Grupę gali lankyti 20 vaikų nuo 2 metų amžiaus iki pradinio ugdymo pradžios. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. grupėje ugdoma 10 vaikų nuo 3 iki 6 metų amžiaus.

 

Grupėje sukurta sveika ir saugi, jauki aplinka, padedanti tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius bei tėvų lūkesčius, kurti palankias sąlygas vaiko vystymuisi, kūrybai, saviraiškai. Sudarytos visos būtinos sąlygos vaikų ugdymui(si) ir žaidimams, mitybai, poilsiui, sveikatos prevencijai. Įrengtos priėmimo-nusirengimo, žaidimų-užsiėmimų, maisto bloko-valgyklos, tualeto-prausyklos patalpos. Tėvų pageidavimu (rašytiniai prašymai) vaikai nemigdomi dienos miego. Vaikams teikiamas maitinimas: pusryčiai, pietūs, organizuojamas pavėžėjimas į įstaigą ir iš įstaigos į namus.

 

Su vaikais dirba kompetentingi darbuotojai, kūrybiškai įgyvendinantys ugdymo turinį: grupės auklėtoja (kvalifikacinė kategorija - vyresnioji auklėtoja), auklėtojos padėjėja. 

 

Vaikų ugdymas organizuojamas remiantis programomis:

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

 

Atlyginimas už vaiko išlaikymą skaičiuojamas vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu tvarkos aprašu

 

Ikimokyklinio ar/ir priešmokyklinio ugdymo sutarties formą galite parsisiųsti iš čia:

Ugdymo sutartis