į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Vaikų ugdymo grupė "Žiogelis"

Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė „Žiogelis“. Trumpasis pavadinimas – grupė „Žiogelis“.

Įstaigos grupė – neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Veiklos pradžia – 2016 m. rugsėjo 1 d.

Teikiamos paslaugos – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Ugdymo(si) kalba – lietuvių.

Ugdymo(si) forma – dieninė.

Darbo laikas: pirmadienis - penktadienis 8.00 - 14.00.

Grupę gali lankyti 20 vaikų nuo 3 metų amžiaus iki pradinio ugdymo pradžios. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. grupėje ugdoma 10 vaikų.

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę "Žiogelis" tvarkos aprašas

 

Grupėje sukurta sveika ir saugi, jauki aplinka, padedanti tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius bei tėvų lūkesčius, kurti palankias sąlygas vaiko vystymuisi, kūrybai, saviraiškai. Sudarytos visos būtinos sąlygos vaikų ugdymui(si) ir žaidimams, mitybai, poilsiui, sveikatos prevencijai. Įrengtos priėmimo-nusirengimo, žaidimų-užsiėmimų, maisto bloko-valgyklos, tualeto-prausyklos patalpos. Tėvų pageidavimu (rašytiniai prašymai) vaikai nemigdomi dienos miego. Vaikams teikiamas maitinimas: pusryčiai, pietūs, organizuojamas pavėžėjimas į įstaigą ir iš įstaigos į namus.

 

Su vaikais dirba kompetentingi darbuotojai, kūrybiškai įgyvendinantys ugdymo turinį: ikimokyklinio ugdymo mokytoja (kvalifikacinė kategorija - vyresnioji auklėtoja), meninio ugdymo mokytoja, mokytojos padėjėja. 

 

Vaikų ugdymas organizuojamas remiantis programomis:

Ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

 

 

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“