į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Stiklo muziejus ir paveikslų galerija » Apie muziejų

Balninkų stiklo muziejus – pirmasis specializuotas stiklo dirbinių muziejus Lietuvoje. Daugiausia muziejuje eksponuojami išlikę stiklo dirbiniai pagaminti po to, kai 1972 m. Lietuvoje buvo atkurta dailiųjų stiklo dirbinių gamyba. Šią unikalią šeimos sukauptą stiklo dirbinių kolekciją t. y. 367 stiklo dirbinių eksponatus 2001 m. rugsėjo 10 d. padovanojo buvęs balninkietis Gedimino V laipsnio ordino kavalierius, stiklo technologas Kazys Strazdas.

 

Muziejus atidarytas 2002 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus, perkirpdamas simbolinę muziejaus atidarymo juostelę ir kreipdamasis į susirinkusius akcentavo, kad čia atidaromas pirmas Lietuvoje stiklo muziejus. Jis sakė: "Tai pavyzdys, kaip  atitolusios nuo didžiųjų miestų vietovės gali tapti patrauklios žmonėms ir padaryti vertingą įnašą į šalies kultūros istoriją. Parodyta vietinė iniciatyva gali tapti tvirtu pagrindu ir pradžia visiems kitiems darbams." Atidarymo proga naujajam muziejui V. Adamkus padovanojo krištolinį prezidento atstovybės simbolį.

 

Muziejaus įkūrėjai Kazys ir Javita Emilija Strazdai išleido leidinį, pasakojantį apie muziejų Balninkuose, atspindintį dabartinį Lietuvos stiklą, atstovaujamą visų kitų (Panevėžio, Kauno, Vilniaus) gamyklų ir devynis savo darbus padovanojusius dailininkus. 

Balninkuose visuomeniniais pagrindais įsteigtas stiklo dirbinių muziejus – tai stiklininkų sukurtų dirbinių Rytų Lietuvos kultūros židinys, mokslinė auklėjamoji, šviečiamoji, nesiekianti pelno įstaiga, kurios tikslas parodyti stiklo dirbinius visuomenei ir ateinančioms kartoms, išsaugoti netolimos praeities stiklo kultūros bei technikos istorijos palikimą ir visa tai, ką neseniai stiklininkai sukūrė ir tebekuria gražaus ir pažangaus. 

 

Paveikslų galerija. Jai įkurti pradžią davė Balninkų vid. mokyklos mokytojas Vladas Miškinis, padovanojęs Balninkams 160 tapybos darbų. Parodos, kartu ir paveikslų galerijos, atidarymas įvyko 1998 m. spalio 24 d. V. Miškiniui buvo suteiktas Molėtų garbės piliečio vardas, 1998 m. vasario 16 d. apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo Garbės raštu.

Dailininkas Vladas Miškinis gimė 1910 metų gruodžio 26 dieną Martinonių kaime Ukmergės rajone. Pirmasis pasaulinis karas nusinešė tėvo gyvybę. Vladas liko našlaitis. Mokėsi Kauno meno mokykloje. Vasarą dalyvaudavo etnografijos ekspedicijose. Baigti meno mokyklą sutrukdė prasidėjęs II pasaulinis karas. Dailė tapo pomėgiu, nes pradeda dirbti Želvos vidurinėje mokykloje mokytoju, o laisvalaikiu daug tapo. 

Dailininkas mėgo piešti žymiųjų Lietuvos žmonių portretus: K. M. Čiurlionio, Žemaitės, K. Petrausko, V. Mykolaičio-Putino, S. Daukanto, K. Donelaičio, J. Basanavičiaus ir kt.; gimtojo kaimo vaizdus; istorinius paminklus, pilis, piliakalnius. Didžiausią darbų dalį sudaro Balninkų apylinkių ežerų pakrančių, tėviškės gamtos vaizdai. Pirmoji autoriaus darbų paroda įvyko 1967 m. Molėtuose, o 1968 m. Utenos kraštotyros muziejuje. Parodos vyko Utenoje, Zarasuose, Rokiškyje. 

V. Miškinis žada dirbti ir dirbti. "Dirbti, kol akių šviesa neblėsta ir netemdo spalvų grožio, kol iš rankos nekrenta teptukas… Ir … kol širdy nesens nerimą ir polėkį žarstanti ugnelė, tol žadu dirbti, nenurimti… Bet ar ilgai ji man švies ir šildys…"

Mirė V.Miškinis 1999 m. gegužės 28 d. Dabar paveikslų galerijoje ir eksponuojami jo dovanoti tapybos darbai.

 

2000 m. rugsėjo 3 d. Paveikslų galerija žymiai praturtėjo kraštietės Galaunės premijos laureatės Onutės Pusvaškytės padovanotais 40 grafikos darbais, kurie taip pat eksponuojami.

 

2015 m. rugpjūčio 8 d. Paveikslų galeriją papildė kraštiečio dailininko Stasio Aukštuolio 12 litografijos, šilkografijos darbų. 

 

2016 m. lapkričio 8 d. muziejus perduodamas VšĮ "Kaimynystės namai".