į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Projektai » "Kompleksinės paslaugos šeimai"

Viešinimo plakatas

 

Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajone“ (2017-2021 m., vykdo Molėtų rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais). 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Molėtų rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, skatinant šeimą įveikti įvairias iškilusias krizes. 

Projekto partneris – Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai vykdo Bendruomeninių šeimos namų funkcijas, organizuoja ir koordinuoja paslaugų šeimai teikimą, informuoja besikreipiančias šeimas (asmenis), kurioms reikalinga pagalba, individualiai konsultuoja, teikia informaciją telefonu apie rajone teikiamas paslaugas ir vykdomas veiklas, nukreipia šeimas (asmenis) į tikslines grupes ir į individualias specialisto konsultacijas, organizuoja informacines iniciatyvas. Projekto partneriai: VšĮ Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai“ ir VšĮ "Skudutiškio akademija" teikia pozityvios tėvystės mokymų paslaugas, psichosocialinę pagalbą, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines, vaikų priežiūros bei mediacijos paslaugas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu siekiama suteikti kokybiškas, kompleksiškai teikiamas paslaugas  ne mažiau kaip dviems šimtams Molėtų rajono savivaldybės gyventojų.

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.