į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Projektai » "Sveikatingumo infrastruktūros sukūrimas"

Projektas „Sveikatingumo infrastruktūros aktyviam poilsiui ir turiningam laisvalaikiui sukūrimas Balninkuose“ (2024 m.)

Projektas įgyvendinamas pagal Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ tikslą „Didinti kaimo vietovių patrauklumą ir gyvenimo kokybę užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo gyventojų ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, teikimą ir jų prieinamumą“.

Parama projekto įgyvendinimui (89 470 EUR) gaunama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir LR biudžeto lėšų. Prie projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu (4 tūkst. EUR) prisideda projekto partneris Molėtų rajono savivaldybė ir (709 EUR) projekto vykdytojas VšĮ „Kaimynystės namai“. Bendra projekto vertė 94 179 EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus:

- įrengtos trys erdvės aktyviam laisvalaikiui ir poilsiui: sodininkystės, treniruoklių, relaksacijos.

- įsigyti keturi pritaikyti senjorams bei neįgaliesiems treniruokliai, reikalingi projekte numatytai veiklai vykdyti.

- sukurtos mažiausiai dvi darbo vietos (2,25 et.) rajono gyventojams.

Vykdoma veikla padės spręsti socialines užimtumo, fizinės ir psichinės sveikatos problemas. Paslaugos bus prieinamos ir orientuotos į senyvo amžiaus žmonių, žmonių su negalia, jų šeimos narių, Molėtų krašto svečių, socialinės globos namų gyventojų poreikius.

Sukūrus materialinę bazę, tikslinei grupei bus pravesti teoriniai – praktiniai užsiėmimai 8 grupėms po 12 asmenų. Prieinamumas dalyvauti veiklose, naudotis sukurta infrastruktūra teigiamai atsilieps fizinei sveikatai, malšins stresą, žadins teigiamus jausmus, harmonizuos socialinės grupės narių santykius, gerins emocinį klimatą, mažins socialinę atskirtį.

 

Viešinimo plakatas