į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Projektai » "Sveikatos stiprinimo skatinimas"

 

Projektas "Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimas Balninkų seniūnijos bendruomenėse" įgyvendinamas pagal Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. 2 prioriteto „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ tikslą „Gerinti vaikų ir jaunimo neformalų ugdymą įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. 

Projekto įgyvendinimui skiriama 2 915,00 Eur, kai finansavimas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai sudaro 2 477,75 Eur, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos - 437,25 Eur.      

Projekto tikslas skatinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, organizuojant poreikius atitinkančias patrauklias, sveikatą stiprinančias veiklas, plėtojant bendruomeniškumą ir mažinant socialinę atskirtį.

Projekto metu suorganizuota:

- jogos bei organizmo grūdinimo ir kūno lavinimo užsiėmimai;

- sveikatą stiprinančios veiklos, t. y. pėsčiųjų žygis partizanų takais, sveikatingumo diena, sporto šventė.