į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Projektai » Projektas ""Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo

 

Projektas "Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimas Balninkų seniūnijos bendruomenėse" įgyvendinamas pagal Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. 2 prioriteto „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ tikslą „Gerinti vaikų ir jaunimo neformalų ugdymą įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. 

Projekto tikslas skatinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, organizuojant poreikius atitinkančias patrauklias, sveikatą stiprinančias veiklas, plėtojant bendruomeniškumą ir mažinant socialinę atskirtį.

Projekto metu bus suorganizuota:

- jogos bei organizmo grūdinimo ir kūno lavinimo užsiėmimai;

- sveikatą stiprinančios veiklos, t. y. pėsčiųjų žygis partizanų takais, sveikatingumo diena, sporto šventė.