į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Projektai » Projektas "Mokyklos pastato modernizavimas..."

Projektas "Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant socialinių paslaugų teikimui" (2020 - 2022 m.)

Projektas įgyvendinamas pagal Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ tikslą „Didinti kaimo vietovių patrauklumą ir gyvenimo kokybę užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo gyventojų ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus:

- suremontuotos ir įveiklintos vietovei reikšmingos patalpos;

- ne projekto lėšomis įsigytos visos būtinos prekės, t.y. baldai, įranga, kitos projekte numatytai veiklai vykdyti būtinos prekės;

- sukurtos mažiausiai 4 darbo vietos (3,75 etatai) rajono gyventojams.

 

Vykdoma veikla padės spręsti socialines užimtumo, sveikatos problemas:

 - paslaugos bus prieinamos ir orientuotos į ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus žmonėms, žmonėms su negalia, sudarant jiems žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas;

- padidės senyvo amžiaus, žmones su negalia slaugančių ir prižiūrinčių asmenų šeimų narių gyvenimo kokybė ir įsidarbinimo galimybės.

 

Viešinimo plakatas