į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en  |  ru 
Projektai » "Mokyklos pastato modernizavimas..."

Projektas "Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimas pritaikant socialinių paslaugų teikimui" (2020 - 2022 m.)

Projektas įgyvendinamas pagal Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ tikslą „Didinti kaimo vietovių patrauklumą ir gyvenimo kokybę užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo gyventojų ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą“.

Parama projekto įgyvendinimui (163 tūkst. EUR) buvo gauta iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir LR biudžeto lėšų. Prie projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu (127 tūkst. EUR) prisidėjo projekto partneris Molėtų rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė 290 tūkst. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu:

- suremontuotos ir įveiklintos vietovei reikšmingos patalpos (347,94 kv. m.), t.y. įrengti 5 gyvenamieji kambariai (4 dviviečiai ir 1 keturvietis) ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai 12 senyvo amžiaus žmonių bei žmonių su sunkia negalia; 

- ne projekto lėšomis įsigytos visos būtinos prekės, t.y. baldai, įranga, kitos projekte numatytai veiklai vykdyti būtinos prekės;

- sukurtos mažiausiai 4 darbo vietos (3,75 etatai) rajono gyventojams.

 

Vykdoma veikla sprendžiamos socialinės užimtumo, sveikatos problemos:

 - paslaugos prieinamos ir orientuotos į ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus žmonėms, žmonėms su sunkia negalia, sudarant jiems žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas;

- padidėja senyvo amžiaus, žmones su negalia slaugančių ir prižiūrinčių asmenų šeimų narių gyvenimo kokybė ir įsidarbinimo galimybės.

 

Viešinimo plakatas